Kontakt
Adresa:
Avenija Dubrovnik 15
10000 Zagreb
Broj telefona:
+385 1 3667 101
E-mail:
[email protected]
Broj žiro računa:
HR8223600001102020550 (Zagrebačka banka d.d.)