LPZ Grada Zagreba

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba osnovano je kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. U Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Grada Zagreba okupljene su različite skupine čije se djelovanje odražava na tržištu rada. Ovo partnerstvo ima i važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Zadaće Partnerstva obuhvaćaju, između ostalog, prepoznavanje ideja i problema koja se tiču politike zapošljavanja, osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala te prezentacija i promocija LPZ-a i Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba u razdoblju od 2011. do 2013. godine (dalje: Strategija) cjelovit je sustav mjera i aktivnosti na povećanju kapaciteta znanja, sposobnosti, vještina pojedinaca, gospodarskih subjekata i institucija u cilju poticanja gospodarskog rasta i razvoja, koji omogućava zadržavanje postojeće zaposlenosti kao i novo zapošljavanje. 

Vodeća načela na kojima se osniva institucionalni okvir postavljen za provedbu Stratgije imaju temelje u participirajućem pristupu koji je i poslužio kao nadahnuće za osnivanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba. 


Važni dokumenti: