2015-11-23 - Održan 2. okrugli stol

19. studenog 2015. je održan 2. okrugli stol „Zagrebački razgovori o zapošljavanju“ u sklopu projekta PIIP Forum u Plavom uredu Grada Zagreba na temu „Kvalitetnom analizom lokalnog tržišta rada do pozitivnih učinaka na zapošljavanje kroz EU projekte“.

Svrha 2. okruglog stola je bila da se članovima LPZ-a Grada Zagreba i ostalim zainteresiranim sudionicima predstave dosadašnje aktivnosti projekta PIIP Forum, elaboriraju potrebni podaci na lokalnom tržištu rada za kvalitetan razvoj projekata, predstave modeli lokalnih analiza tržišta rada u EU te među sudionicima raspravi o mogućem modelu lokalne analize tržišta rada.

U uvodnom dijelu je voditelj projekta PIIP Forum, g. Antonio Matković iz Instituta za razvoj tržišta rada predstavio sam projekt i planirane te do tada provedene aktivnosti i kontekst u kojemu se provodi ovaj 2. okrugli stol, kao i naredni okrugli stolovi koji će slijediti, a sve u funkciji stvaranja podloge za kvalitetnu i kontinuiranu analizu lokalnog tržišta rada. U nastavku je predstavio primjere modela lokalnih analiza tržišta rada u EU, ulogu analize tržišta rada, relevantnost samih informacija, obuhvate analize tržišta rada, relevantnost sustavne analize tržišta rada za LPZ i grad Zagreb te moguće modele lokalne analize tržišta rada za Grad Zagreb.

Ujedno je najavio je mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU dostupnih u Hrvatskoj kroz najavljene natječaje u sljedećim mjesecima. Uloga LPZa, koja se istaknula kroz razgovor s članicama, je da LPZ omogući takve analize tržišta rada kako bi svi dionici onda mogli razvijati i provoditi mjere, tj. projekte.

U nastavku su prikazani primjeri modela analize tržišta rada u raznim zemljama (Češka, Nizozemska, Švedska, Španjolska,…), koji ukazuju na razlike u pristupu ovisno o tome što je fokus. Temeljem predstavljenih primjera je pokrenut razgovor o tome što je potrebno kako bi se takav jedan model uspostavio za ovaj LPZ, tj. Grad Zagreb. HZZ je prva točka jer provodi već određene analize. Iskustvo je pokazalo da puno organizacija provodi analize unutar svoje domene no te analize se ne integriraju iz više različitih sustava kako bi se došlo do određene slike. Statistika je dostupna, ali kvalitativni dio nedostaje; u drugim zemljama se više stavlja fokus na kvalitativnu analizu. Temeljem ove prezentacije i rasprave je
usuglašeno da se među sudionicima i članovima LPZa napravi istraživanje o podacima, bazama podataka, izvješćima koja generiraju ili su im dostupna kako bi se temeljem toga mogao definirati model lokalne analize tržišta rada.