2016-03-21 - Održan 1. Okrugli stol

27. svibnja 2015. je održan okrugli stol „Zagrebački razgovori o zapošljavanju“ u sklopu projekta PIIP Forum u Plavom uredu Grada Zagreba na temu „Priprema, analiza, start – iskoristimo EU fondove od preko milijardu Eura za razvoj zagrebačkog tržišta rada“.

Svrha okruglog stola je bila da se članovima LPZ-a Grada Zagreba predstave mogućnosti financiranja projekata iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, te dostupne izvore informacija i podataka o hrvatskom i lokalnom tržištu rada kao nužne podloge za kvalitetan razvoj projekata.

Voditelj projekta PIIP Forum, g. Antonio Matković iz Instituta za razvoj tržišta rada predstavio je projekt i planirane, te do tada provedene aktivnosti te je dao pregled analize tržišta rada, kao i ulogu lokalnih dionika za izradu kvalitetne analize. Pri tome je istaknuo relevantnost analize tržišta rada za LPZ i korištenje EU fondova. 

G. Luka Rajčić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava je predstavio ciljeve i mjere Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. pri
čemu su sudionicima predstavljena mjesta za informiranje na kojima mogu dobiti dodatne informacije o Operativnom programu kao i nadolazećim natječajima.

Također, predstavljene su dostupne baze podataka, a posebno je predstavljena baza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice statistika.hzz.hr koju je predstavila gđa. Irena Matejčić iz Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U zadnjem dijelu okruglog stola g. Matković je dao uvodno izlaganje na temu identificiranja podataka i informacija koje su potrebne za analizu tržišta rada
Grada Zagreba i razvoj projekata. U radnom dijelu su sudionici okruglog stola u skupinama pristupili identificiranju podataka i informacija koje su važne za
budući rad LPZ-a i razvoj zagrebačkog tržišta rada – u kontekstu fondova EU, kao i identificiranja izvore podataka i informacija te pod kojim uvjetima su ti
izvori dostupni. Skupine su bile podijeljene prema prioritetnim područjima Operativnog programa te su sudionici ovisno o interesu njihove organizacije
sudjelovali u pojedinoj skupini.

Rezultati rada u skupinama su zabilježeni u bilješkama, te će predstavljati uvodni doprinos za sljedeći okrugli stol u kojemu će se raspravljati o mehanizmima prikupljanja, analize i objave podataka o lokalnom tržištu rada kako bi tu funkciju LPZ mogao obavljati kontinuirano.