2016-07-12 - Održan 3. okrugli stol

8. ožujka 2016. je održan treći okrugli stol „Zagrebački razgovori o zapošljavanju“ u sklopu projekta PIIP Forum u Hrvatskoj udruzi poslodavaca na temu „Provedba analize tržišta rada Grada Zagreba“. Svrha okruglog stola je bila da se članovima LPZ-a Grada Zagreba predstave dosadašnje aktivnosti projekta PIIP Forum te pruži pregled podataka i izvora informacija za provedbu analize tržišta rada, predloži model provedbe analize tržišta rada Grada Zagreba te definira akcijski plan provedbe analize tržišta rada.

Voditelj projekta PIIP Forum, g. Antonio Matković iz Instituta za razvoj tržišta rada, predstavio je sam projekt i planirane te do tada provedene aktivnosti, a ujedno je i predstavio zaključke prova dva okrugla stola gdje su definirani potrebni podaci i informacije o stanju na tržištu rada potrebni za kvalitetnu pripremu projekata za financiranje iz EU fondova kao i primjeri modela analiza u raznim zemljama EU.

Cilj ovog okruglog stola je definiranje pristupa u provedbi analize i priprema akcijskog plana provedbe analize tržišta rada Grada Zagreba. U tu svrhu će biti predstavljen pregled podataka koje će trebati obuhvatiti analizom (ključni pokazatelji vezani uz područje gospodarstva, radne snage i obrazovanja), kao i različite izvore podataka te pod kojim uvjetima su ti podaci dostupni.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu analize lokalnih potreba biti će podloga za pripreme EU projekata i razradu projekata razvijenih u I.PIIP Forumu te za evaluacije SRLJP i izradu nove SRLJP Grada Zagreba.

Prethodno predstavljeni modeli provedbe analize lokalnih tržišta rada će biti temelj za definiranje modela koji će biti pilotiran kroz ovaj projekt. Pilotiranje će se provesti temeljem akcijskog plana kroz PIIP projekt u narednim mjesecima.