2016-10-24 - Najava 5. okruglog stola "Zagrebački razgovori o zapošljavanju"

Na okruglom stolu bit će predstavljeni do sada prikupljeni podaci o stanju u tematskom području "obrazovanje" na području Grada Zagreba. Svrha okruglog stola je predstaviti podatke kako bi služili kao temelj za daljnji razvoj projekata, ali i kao temelj za evaluaciju prethodne i izradu buduće Stratefgije razvoja ljudskih potenciajal Grada Zagreba. Temeljem prezentiranih podataka provesti će se SWOT analiza, tj analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji u tematskom području "obrazovanje" kako bi se identificirala područja za budući razvoj u ovom tematskom području.


Tema će biti "Pregled analize stanja i provedba SWOT analize na području obrazovanja na području Grada Zagreba"

Ovim okruglim stolom krećemo u provedbu razvijenog modela analize kako bi se u konačnici temeljem tog iskustva uspostavio stalan pristup analizi tržišta rada Grada Zagreba uz sudjelovanje svih dionika.


Okrugli stol organizira se u sklopu projekta "PIIP Forum" kojeg od prosinca 2014. godine Institut za razvoj tržišta rada provodi u partnerstvu sa udrugom ODRAZ, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - regionalni ured Zagreb i Razvojnom agencijom Zagreb. Nastavlja se na niz aktivnosti LPZ-a koje su provedene u sklopu navedenog projekta.


Datum i lokacija održavanja: 


Peti okrugli stol "Zagrebački razgovori o zapošljavanju"

27.10.2016., 13:00 - 16:00h

Impact Hub Zagreb, Vlaška ulica 70E, dvorana „Stage room“, Zagreb 

Vaše sudjelovanje molimo potvrdite do 26.10.2016. na: [email protected]ili 01/6388-207