Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ) kroz publikaciju "Slike tržišta rada u gradu Zagrebu - 2020." daje presjek stanja tržišta rada.

Prikaz ključnih kretanja odnosi se na tri područja:

  • obrazovanje,
  • poduzetništvo i 
  • zaposlenost/nezaposlenost. 

Ovom analizom želi se ukazati na ključne trendove u svrhu poduzimanja koraka za daljnji razvoj lokalnog tržišta rada.

Brošuru možete preuzeti ovdje

Ova publikacija izrađena je u sklopu projekta "ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do zapošljavanja".


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljene publikacije isključiva je odgovornost ZICER - Zagrebačkog inovacijskog centra.


    Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i https://www.esf.hr