Projekt "ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla", financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je s provedbom započeo u svibnju 2018. godine kao rezultat djelovanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba koje razvija strategije i projekte u svrhu razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala. Više informacija o projektu dostupno je ovdje.

Pomoć u realizaciji bila je i veća prilagodbu na nove već ranije poznate tehnologije, a time nam je omogućen i nesmetan uspješan završetak Projekta.

Osim što smo uspjeli postići cilj povećanja zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz provođenje mjera aktualne Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (2017. – 2020.) jedan od rezultata Projekta je i doneseni draft nove Strategije razvoja ljudskih potencijala za period koji slijedi iza 2020. godine.

Također smo uspješno radili i na ciljevima unapređenja funkcioniranja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreb.

Održali smo radionicu umrežavanja LPZ-a Grada Zagreba i ostalih LPZ-a Republike Hrvatske te isto i u gradovima Šibeniku i Sisku. Zatim smo održavali i Projektno intervencijsko implementacijsko partnerstvo (PIIP) Forume gdje se radilo na pripremi i prijavi dva nova projekta. U Forumima su sudjelovali članovi LPZ-a Grada Zagreba, ali i zainteresirani gosti, kao i na Zagrebački razgovorima o zapošljavanju. Održavale su se edukativni seminari i savjetovanja.

Više o rezultatima ZgAktiva kao i iskustva naših korisnika doznajte u video materijalu dostupnom na našem YouTube kanalu.


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III).

    Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zagrebačkog inovacijskog   centra d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i https://www.esf.hr