O projektu
Projekt ima za cilj povezivanje članova lokalnog partnerstava i druge dionike u sustavan proces razvoja koncepata projekata i projektnih partnerstava za provedbu mjera iz Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba - kroz PIIP Forum. Proces razvoja će biti prvenstveno usmjeren prema razvoju projekata koji će se moći prijaviti za financiranje natječaja (prvenstveno) iz fondova EU-a u periodu 2015. – 2017. Dakle, proces će rezultirati konkretnim projektima, koji se mogu primijeniti na određene
natječaje i tako moći početi s provedbom u razdoblju između 2015. i 2017. godine. Ovaj proces će poticati stvaranje funkcionalnih partnerstva između različitih organizacija na razini pojedinačnih projekata, koji bi trebao povećati interes za sudjelovanjem u LPZ-u Grada Zagreba.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Specifični cilj je povezivanje članova LPZ-a Grada Zagreba i drugih zainteresiranih dionika u sustavan proces razvoja projektnih koncepata i partnerstava za provedbu SRLJP Grada Zagreba. 

Partneri na projektu: Institut za razvoj tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje (RU Zagreb), Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. i ODRAZ - Održivi razvoj zajednice.