Registracija

Registracija je potrebna za pristup PIIP forumu. Za pristup ostalim sadržajima stranice nije se potrebno registrirati. Nakon što unesete i pošaljete potrebne podatke, administrator stranice će odobriti Vaš zahtjev te ćete moći pristupiti PIIP forumu za razradu projektnih prijedloga.