Tijela LPZ-a

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje na razini Grada Zagreba djelovat će kroz sljedeća tijela:

  • Skupštinu
  • Upravni odbor
  • Predsjedatelja
  • Tematske radne skupine
  • Tajništvo