Uloga Zagrebačkog inovacijskog centra

Zagrebački inovacijski centar stremi poboljšanju konkurentnosti i održivosti LPZ-a Zagreb kroz povećanje specifičnih relevantnih vještina zaposlenika partnerskih institucija na način da se kontinuirano povećavaju kapaciteti zaposlenika organizacija partnera LPZ-a kroz obuku, razvoj nastavnih materijala, trening trenera i mentorstvom.

Jačanjem kapaciteta LPZ Grada Zagreba, kroz jačanje strateških, tehničkih i kapaciteta za projektni menadžment postići će se održivo funkcioniranje LPZ koje će biti  podržano kroz učinkovitije upravljanje projektima, bolje korištenje fondova EU i razvoj bitnih dokumenta za funkcioniranje LPZ-a.