Zadaće LPZ-a
  • prepoznavanje ideja, problema i dinamike u svim gospodarskim sektorima te svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja
  • definiranje i razvoj koordinirane Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana
  • savjetovanje o gradskom razvoju ljudskih potencijala, povezivanje s Gospodarsko-socijalnim vijećem, Partnerskim vijećem i svim ostalim zainteresiranim dionicima
  • korištenje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije i akcijskog plana prihvaćene od strane svih članova, a temeljene na potrebama Grada Zagreba i utvrđene formalnom obvezom – LPZ-om
  • unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje sa ciljem razvijanja Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana  na razini Grada Zagreba, kao dijela i elementa za poticanje Zagrebačke razvojne strategije
  • pokretanje vlastitih projekata na razini Grada Zagreba i organiziranje njihove provedbe u skladu s razvojnom strategijom uz korištenje svih zakonom dopuštenih izvora financiranja
  • osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala
  • prezentacija i promocija LPZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini